Умовні Знаки Корисних Копалин На Карті

  • 13 Comments!
Умовні Знаки Корисних Копалин На Карті Average ratng: 6,4/10 3867votes
Умовні Знаки Корисних Копалин На Карті

На сході материка розташований Великий Вододільний хребет. Види корисних копалин.

Умовні знаки Умовні знаки на картах поділяють на масштабні, позамасштабні, лінійні, пояснювальні. • Масштабні умовні знаки передають дійсні розміри об’єктів, виражені у масштабі карти.

Масштабні умовні знаки складаються з контуру. Наприклад, контур лісу чи болота і його заповнення, яке позначають кольором чи штрихуванням. • Позамасштабні умовні знаки застосовують до об’єктів, які не виражені в масштабі карти.

Це можуть бути геометричні фігури, буквені символи, схематичні малюнки. Такими знаками на карті позначають населені пункти, родовища корисних копалин, електростанції та інші об’єкти. • Лінійними умовними знаками на картах передають лінійні об’єкти: річки, дороги, кордони, лінії зв’язку. До них також належать ізолінії – лінії з однаковими значеннями абсолютних висот (ізогіпси), температур порід (ізотерми), магнітних схилень (ізогони), атмосферного тиску (ізобари), морських глибин (ізобати), опадами (ізогієти), солоністю (ізогаліни). Всі ці умовні знаки за своєю довжиною і конфігурацією є масштабними, а за шириною – позамасштабними. • Пояснювальні умовні знаки — це, наприклад, стрілки, які вказують напрямок течії річки, вітру тощо. Установіть відповідність між видами умовних знаків та їх прикладами масштабні позначення діючого вулкану теплі течії зона пісків канали позамасштабні позначення діючого вулкану теплі течії зона пісків канали лінійні позначення діючого вулкану теплі течії зона пісків канали пояснюючі позначення діючого вулкану теплі течії зона пісків канали Як називаються ізолінії на карті, що з’єднують точки з однаковими значеннями атмосферного тиску?

Ізобари ізогіпси ізобати ізогієти.

Корисні копалини в рідному краї Тема уроку. Корисні копалина в рідному краї. Мета: формувати уявлення про корисні копалини рідного краю, їх властивості, застосування, виробляти вміння визначати їх за умовними знаками на фізичній карті України; розвивати вміння виконувати досліди за інструкцією, спостережливість дітей;виховувати охайність під час проведення дослідів, здатність до самоконтролю, почуття відповідальності за раціональне використання корисних копалин. Тип уроку: засвоєння знань. Матеріали та обладнання: мультимедійна презентація «Корисні копалини», фізична карта України, колекції корисних копалин, склянки з водою для дослідів, скриньки для гри «Пошта», картки з умовними позначками корисних копалин, комп’ютери, індивідуальні картки із завданнями, підручник для 4-го класу «Я і Україна», фішки для роботи в парах. Організація класу. Слайд 1 II. Хвилинка 'Календаря природи».

- Які зміни в неживій природі відбулися протягом березня? - Що змінилося в живій природі? - Якою була середня температура повітря протягом минулого тижня? - Чи спостерігалися протягом тижня опади?

У якому вигляді? - Які переважали вітри? З якою силою дули? - Чи помітили інші явища?

Перевірка домашнього завдання 1.Природничий диктант. 1 учень виконує на дошці - Повітряна оболонка, яка оточує нашу планету.

- Стан нижнього шару атмосфери над певною місцевістю в певний проміжок часу. - Прилад для вимірювання температури повітря. - Прилад для визначення напряму вітру. - Які вітри приносять в Україну похолодання? - Яка служба вивчає і досліджує стан атмосфери та зміни в погоді? (Метеорологічна служба).

2.Робота в парах. 1варіант 2варіант - Що таке вітер? - Що таке туман?

- Що таке град? - Що таке іній? Перевірка вілповідей учнів.

Сприймання нової теми. Вступна розповідь вчителя. Руководство По Эксплуатации И Ремонту Geely Mk. - Людська цивілізація досягла дуже високого рівня розвитку.

І майже в будь-якій сфері життєдіяльності людини використовує запаси мінеральних ресурсів, які нам дарує природа. Багатства Землі потрібні для паливно-енергетичної промисловості, металургійної, машинобудівної, оборонної, хімічної, легкої промисловості і навіть харчової тощо. Корисні копалини залягають у землі на різній глибині, а можуть знаходитися і на поверхні. Для їх добування риють відкриті кар’єри, будують шахти, бурять свердловини.

Слайди 4, 5, 6 Але знайти корисні копалини в товщі землі не так легко. Родовища корисних копалин розподілені у землі нерівномірно. Їхніми пошуками займаються геологи. Первинне усвідомлення матеріалу. - Що таке корисні копалини? Слайд 8 - Чому їх називають корисними?

- Пригадайте, на які групи поділяються корисні копалини? Слайд 9 - Які називаються горючими? Наведіть приклади.

Слайд 10 - Які називаються рудними? Наведуть приклади. Слайд 11 - Які називаються нерудними? Наведіть приклади. Слайд 12 - Що таке родовище (басейн) корисної копалини? - Якими корисними копалинами доводилося користуватися вам?

2.Повідомлення про деякі корисні копалини. (Розповідають діти). Торф – ущільнена маса бурого кольору, що складається з величезного скупчення мертвих залишків рослин, які не цілком розклалися. Утворюється поступово на дні боліт протягом тисячоліть. Видобувається відкритим способом. Торф має невисоку теплопродуктивність. Для порівняння: 10 тонн нафти дають стільки тепла, скільки 37 тонн торфу. Тому торф усе менше використовується для опалення і все більше застосовується для виробництва народногосподарських товарів.