Реферат На Тему Долина Нарцисів

  • 1 Comments!
Реферат На Тему Долина Нарцисів Average ratng: 6,6/10 3977votes

Долина нарциссов — Википедия«Доли. Заповедные земли площадью 2. Рядом с реками на территории массива находятся и каналы мелиоративной системы. Саме в цю пору року можна. Сама 'Долина Нарцис. На тему: Туризмознавча характеристика Закарпатської. Долина нарцисів.

Індивідуальне завдання на тему: «Флористичні заказники Чорна гора та Юлівецькі гори та резерват Долина нарцисів – перлини Карпатського біосферного заповідника» Карпатський біосферний заповідник є одним з найбільших наукових та еколого-освітніх центрів Карпатського регіону. Тут діють численні наукові лабораторії, створена мережа моніторингових ділянок, фенологічних пунктів, гідро- та метеопостів. Заповідник слугує природною лабораторією для багатьох вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних установ. На його території розгорнута мережа еколого-освітніх, науково-пізнавальних маршрутів та інформаційних центрів, працює єдиний в Україні музей екології гір та історії природокористування Карпат. Флористичні заказники Чорна гора та Юлівецькі гори та резерват Долина нарцисів є філіями Карпатського біосферного заповідника.

Серед Хустсько – Солотвинської долини на стародавній терасі річки Тиси знаходиться одна з перлин Закарпаття – знаменита “Долина нарцисів” в урочищі Кіреші на території Хустського району (80 га). “Долина нарцисiв” - унiкальний ботанiчний об’єкт, в якому охороняється найбiльший в Середнiй Европi осередок нарцису вузьколистого (Narcissus angustifolius). Цей середньоевропейський високогiрний вид поширений в Альпах, на Балканах i в Карпатах на висотах 1100-2060 м.

Популяцiя в цьому рiвнинному локалiтетi збереглася з пiсляльодовикового перiоду i має релiктовий характер. Цей вид на територiї масиву зростає в декiлькох угрупуваннях: Narcissus angustifolius + Sanguisorba officinalis + Anthoxanthum odoratum, N. Angustifolius + Festuca pratensis + Holcus lanatus, Juncus conglomeratus + Filipendula vulgaris + N. В “Долинi нарцисiв” зростає понад 400 видiв рослин, серед яких такi рiдкicнi, як Achillea salicipholia, Dactylorhisa fuschii, D.

Majalis, Erytrhonium dens-canis, Gentiana pneumonanthe, Gymnadenia odoratissima, Iris sibirica, Orchis coryophora, O. Laxiflora, Potentilla alba та iн. За своїм фаунiстичним складом “Долина нарцисiв” рiзко вiдрiзняється вiд iнших заповiдних дiлянок. Тут представленi тварини заплавних лук Закарпатськоi рiвнини. Серед птахiв переважають луговi чекани (Saxicola rubetra), звичайнi вiвсянки (Emberiza citrinella) та сiрi славки (Silvia communis). В бiльш зволожених мiсцях звичайними є деркачi (Crex crex) та очеретянки - борсучки (Acrocephalus schoenobaenus). В чагарниках вздовж рiчки Хустця зустрiчається фазан (Phasianus colchicus).

Дуже рiдко тут можна зустрiти i ремеза (Remiz pendulinus). Характерними земноводними “Долини нарцисiв” є ставкова жаба (Rana lessonae), сiра ропуха (Bufo bufo), звичайний (Triturus vulgaris ) i гребiнчатий (T.cristatus) тритони. З плазунiв зустрiчаються вуж звичайний (Natrix natrix) i прудка ящiрка (Lacerta agilis).

Фауна ссавцiв представлена звичайною полiвкою (Microtus arvalis), польовою мишою (Apodemus agrarius), мишою маленькою (Мicromys minutus), ондатрою (Ondatra zibethica), зайцем-русаком (Lepus europaeus) i iншими видами, зовсiм не властивими для гiрських масивiв заповiдника. Багата iхтiофауна рiчки Хустця нараховує близько 20 видів риб. Ця невеличка ділянка в заплаві річки Хустець є унікальним ботанічним об’єктом, в якому охороняється останній в Європі рівнинний осередок нарцису вузьколистого. Цей середньоєвропейський вид поширений у високогір’ї Альп, Балкан i Карпат. У нас природно зростає дуже рідко на Закарпатті, де проходить північна межа його ареалу в Європі. Рівнинна ж популяція, яка існує тут з післяльодовикового періоду i має реліктовий характер, збереглася тільки у цьому місці.

Розмiщений на висотi 180-200 м.н.р.м. В захiднiй частинi Хустсько-Солотвинської долини на стародавнiй терасi Тиси. Заповiдна територiя площею 257 га займає рiвнинну дiлянку в заплавi рiчки Хустець. Поряд з природнiми водотоками на територiї масиву знаходяться i штучнi - канали мелiоративноi системи. Клiмат теплий, вологий. За даними метеостанцii Солотвино (272 м.н.р.м.) середньорiчна температура повiтря складае 8,5 градусiв, сiчня -4,0, липня -19,5 градусiв. Рiчна сума опадiв бiля 850 мм.

Переважають тут дерново-глеєвi важко- i середньосуглиннi грунти, що сформувались на давнiх алювiальних вiдкладах. Осередки нарциса відомі у Свидовецькому масиві, Піп-Іван, Марамороському, на полонині Красній. Инструкция Стиральной Машины Whirlpool Awt 2295. У рівнинних умовах він зростає фрагментарне у вологих і сирих місцях в Тячівському, Хустському і Мукачівському районах.