Довідник З Географії Кобернік Коваленко Скачать

  • 11 Comments!
Довідник З Географії Кобернік Коваленко Скачать Average ratng: 8,6/10 3777votes

Готові домашні завдання з географії для 10-го класу, автори: Кобернік С. Скачать Бланк Расходной Накладной В Excel. Г., Коваленко Р.

Готуємось до ЗНО 2018 Географія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями. Авт: Кобернік С. Вид-во: Літера. Купити У посібнику докладно подано теоретичний матеріал основних курсів шкільної географії для підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади та державної підсумкової атестації учнів (9 та 11 класів). Книга є сучасним навчально-методичним посібником для абітурієнтів та школярів, який враховує вимоги навчальних програм для зовнішнього тестування та іспитів з географії. Довідник містить програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії, за результатами якого відбувається зарахування у вищі навчальні заклади географічного та економічного профілів.

Згідно з програмою матеріал посібника розподілено за 4 розділами: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Географія України», «Економічна і соціальна географія світу». У довіднику знайшли відображення новітні освітні технології та авторські методичні ідеї щодо вивчення шкільних курсів географії.

Як готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та державної атестації з географії Шановні абітурієнти та старшокласники! Під час складання тестування або іспиту з географії Вам слід продемонструвати висо¬кий рівень теоретичних знань, уміння застосовувати здобуті знання на практиці, ана¬лізувати сучасні процеси і явища, які відбуваються у природі та суспільстві. У процесі підготовки до випробувань Вам доведеться пригадати матеріал з таких шкільних курсів географії: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Географія України», «Економічна і соціальна географія світу». Вам необхідно буде продемонструвати вміння аналізувати тематичні карти, показувати об’єкти географічної номенклатури, ро¬бити висновки та складати перспективні прогнози. Для зручності роботи з матеріалами довідника до кожного питання Вам пропонується орієнтовний план відповіді, перелік необхідних тематичних карт, висновок та різнома¬нітні таблиці, опорні схеми, картосхеми тощо.

Кожне питання розглядається окремим блоком. У додатку Ви знайдете визначення основних понять з курсів фізичної та еко¬номічної і соціальної географії. Все це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічного матеріалу. А зараз спробуємо надати Вам корисні рекомендації і поради, що знадобляться під час підготовки до усних іспитів, співбесід та державної атестації з географії в школі: окрім цього навчального посібника, бажано перед собою мати атласи та підручники з географії для 6—10 класів (з метою поглиблення окремих теоретичних знань та повторення об’єктів географічної номенклатури); завжди починайте відповідь з визначення і роз ’яснення основних географічних термінів і понять, про які йдеться у запитанні; намагайтеся будувати відповідь логічно й послідовно. Це буде свідчити, що Ви маєте системні знання з географії і володієте типовими планами характеристики географічних об’єктів та явищ; наприкінці відповіді спробуйте зробити певний висновок з метою узагальнення вислов¬лених суджень; не забувайте про своє право на користування атласами та настінними картами під час підготовки до відповіді.

Якщо Ви володієте вмінням читати і порівнювати тематичні карти, це буде Вам істотною допомогою та своєрідною підказкою; у процесі відповіді намагайтеся демонструвати географічні об’єкти, про які йдеться у запитанні, на тематичних картах. При цьому правильно стійте біля карти (не затуляючи собою об’єкти для показу) та, не поспішаючи, демонструйте указкою місцезнаходження відповідних географічних об’єктів і явищ; після того, як Ви витягли білет і сіли готуватися до відповіді, в першу чергу заспо¬койтеся. Починайте з підготовки тих питань, які Ви знаєте краще. До кожного запитання пригадайте орієнтовний план відповіді (краще його записати) і, використовуючи карти атласів, спробуйте знайти і швидко повторити необхідну інформацію для висвітлення питання. Сподіваємося, що ці поради і запропоновані матеріали довідника допоможуть Вам швидко і якісно підготуватися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з географії.

Хай Вам щастить! Як готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та державної атестації з географії З ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2014 року 4 Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників зовнішнього незалежного оцінювання з географії 12 Що треба знати про тест з географії 12 Розділ І ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ Тема: ПЛАН МІСЦЕВОСТІ І ГЕОГРАФІЧНА КАРТА 15 Способи зображення Землі. Масштаб 15 Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості 17 Абсолютна і відносна висота точок. Зображення рельєфу на плані і карті 20 Типи географічних карт. Особливості картографічного зображення 22 Градусна сітка Землі. Географічні координати 26 Окомірна зйомка місцевості 28 Тема: ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ 29 Сонячна система та її будова 29 Форма та розміри Землі 32 Рухи Землі в Сонячній системі 33 Тропіки і полярні кола 35 Зміна часу на Землі * 37 Тема: ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ 38 Внутрішня будова Землі 38 Зовнішні сили Землі.